Đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa thể thao

Đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa thể thao
Là một trong những vấn đề nổi bật mang tính quan điểm trong “Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020” mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Một số vấn đề về huấn luyện thể thao

Một số vấn đề về huấn luyện thể thao
Sự thông minh, sáng tạo trong phương pháp huấn luyện, trong việc lựa chọn bài tập, trong công tác tuyển chọn vận động viên, trong chỉ đạo thi đấu... cùng với việc thị phạm động tác chuẩn xác là những yếu tố không thể thiếu để tạo nên một huấn luyện viên giỏi trong công tác huấn luyện thể thao thành tích cao. 

Vai trò của công tác tuyển chọn và đào tạo vận động viên trẻ trong hệ thống đào tạo Vận động viên hiện nay

Vai trò của công tác tuyển chọn và đào tạo vận động viên trẻ trong hệ thống đào tạo Vận động viên hiện nay
Vai trò của công tác tuyển chọn và đào tạo vận động viên trẻ trong hệ thống đào tạo Vận động viên hiện nay  

Phương hướng đào tạo và phát triển đội ngũ HLV thể thao Việt Nam

Phương hướng đào tạo và phát triển đội ngũ HLV thể thao Việt Nam
Đó chính là một bộ phận của sự nghiệp đào tạo đội ngũ giáo viên Việt Nam, là một bộ phận của sự nghiệp sư phạm. Vì thế, nó cần được đặt ngang, đặt trong chương trình tổng thể của cải cách giáo dục ở Việt Nam.    

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Tĩnh.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch vừa ký Quyết định số 121/QĐ –SVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2016 về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Tĩnh.


Trung Tâm TDTT Tĩnh
            

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ TĨNH

Quản Trị Viên: Giám Đốc - Võ Hồng Sơn
Trụ Sở Cơ Quan: Số 22, Đường 26/3 , Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: (0239)3.69.4567, Fax: (0239)3881385
www.facebook.com/trungtamtheducthethaohatinh
Clock201 Đang online 1227
     UserGroupManMan201Tháng hiện tại355989
     UserGroupManMan201Tháng trước354611
UserGroupManMan201Lượt truy cập1769646